Företagsmassage – ett kraftfullt friskvårdsverktyg

Ugglapraktiken har genomfört Sveriges mest omfattande undersökning av massagens effekter på personalens hälsa. Över 2 800 medarbetare på Ugglapraktikens kundföretag har med sina svar än en gång visat hur framgångsrik massage är som verktyg för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

 

Massage har många positiva effekter

Utöver att 90 procent ser en minskning av sina besvär i nacke, axlar, muskler och leder, så svarar 73 procent att de känner sig mindre stressade, 80 procent att de blir mer effektiva och 25 procent att deras huvudvärksproblem har minskat.

 

Även sjukskrivningarna minskar

Undersökningen visar även att sjukskrivningarna minskar. För varje 100 anställda minskar antalet sjukskrivningsdagar med ca 30,5 dagar, vilket är en stor ekonomisk vinst.

 

De ekonomiska vinsterna är mycket stora

Men ännu större är vinsterna i det fysiska och psykiska välbefinnandet. ”Och vad det är värt i pengar vet vi inte exakt, bara att vinsterna där är väldigt mycket större än enbart effekten på sjukskrivningarna”, säger Lisa Uggla. ”Exempelvis svarar hela 31 procent att de motiverats till livsstilsförändringar av våra massörer. Exempel på sådana förändringar är att ta korta pauser och stretcha, förbättra sina arbetsställningar, eller bli mer fysiskt aktiva. Som arbetsgivare blir det allt viktigare att arbeta med personalens hälsa. Våra kundföretag är medvetna om detta och vet dessutom att det gör dem mer attraktiva som arbetsgivare.”

 

Sammanfattning

  • Massage är lönsamt. Effekten på sjukskrivningar och personalens hälsa är väl dokumenterad i undersökningen.
  • 99 procent av Ugglapraktikens kunder är nöjda. Ett fantastiskt resultat som visar på Ugglapraktikens kvalitet.
  • Som ett resultat av massagen upplever 90 procent en minskning av besvär i nacke, axlar, muskler och leder, 80 procent att de blir mer effektiva och 73 procent att de känner sig mindre stressade.
  • Ugglapraktikens massörer motiverar personalen till livsstilsförändringar. 31 procent har gjort varaktiga förändringar som påverkat deras hälsa.

 

Ugglapraktiken leder utvecklingen

Med erfarenhet av företagsmassage sedan 1989 är Ugglapraktiken branschledande. 2012 utfördes över 60 000 behandlingar, en fördubbling sedan 2009. ”Och jag är mycket glad över att vår undersökning nu kan visa det svart på vitt. Att 99 procent av våra kunder är nöjda är ett fantastiskt betyg. Våra massörer ute på företagen är otroligt uppskattade, och gör verkligen skillnad!”

Ladda ner undersökningen här

 

För ytterligare information kontakta:

Lisa Uggla
– Key Account Manager och Grundare
Mobil: 070-202 03 04
E-post: lisa@ugglapraktiken.se
Birgitta Ekström
– Distriktsansvarig Stockholm och övriga Sverige
Mobil: 070-752 81 09
E-post:  birgitta@ugglapraktiken.se