Hälsoekonomi

Ett företags investering i hälsa är som vilken investering som helst. För att kunna fatta rätt investeringsbeslut behövs ett ekonomiskt underlag – en hälsoekonomisk analys.

Analysen utgår från grundläggande hälsoekonomiska antaganden gällande individens hälsa som ställs i relation till förväntad arbetskapacitet och sjukfrånvaro. Detta är vedertagna antaganden som baseras på omfattande studier i både USA och Sverige (exempelvis den så kallade Texasstudien av The Cooper Institute).

 

Hälsokartläggning ger underlag

Första steget i analysen är Ugglapraktikens hälsokartläggning som identifierar hälsoriskerna i företaget. När dessa är kända omvandlar den hälsoekonomiska beräkningsmodellen dem till förväntade kostnader.

Analysen skräddarsys efter företagets behov och utformas för att utgöra ett relevant underlag för diskussioner i ledningsgruppen om hälsofrämjande åtgärder.

Fokus i analysen ligger på förväntad avkastning (Return On Investment, ROI).

 

Kontakta oss

Ditt namn (måste anges)

Din epost (måste anges)

Ämne

Ditt meddelande

Fyll i nedastående
captcha