Arbetsmiljö, skyddsronder, hjärt-lungräddning, ergonomi

 

Direktiven för arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen utökas hela tiden och det är svårt att som arbetsgivare hänga med. Ansvaret ligger hos arbetsgivaren som är skyldig att utbilda sina anställda i att exempelvis sitta och lyfta rätt. Följderna av bristande kunskap kan bli svåra. Genom vårt samarbete med Säkerhetsutbildningar i Sverige AB, Sveriges ledande företag inom säkerhetsutbildningar, kan vi erbjuda det senaste inom området.

Förutom kurser i arbetsmiljö och ergonomi erbjuder vi kurser i exempelvis skyddsronder, brandskydd, hjärt- lungräddning, hjärtstartare och krishantering.

Ditt namn (måste fyllas i)

Din epost (måste fyllas i)

Telefonnummer

Ämne

Ditt meddelande

Fyll i följandecaptcha