nasdaqomx

Avbokning

Du har möjlighet att avboka fram till klockan 24:00 dagen innan behandlingen, utan att debiteras.

Om du avbokar efter klockan 24:00 dagen innan behandlingen, så blir tiden tillgänglig för andra att boka. Om någon annan då bokar tiden, så går din avbokning igenom utan debitering.

Om du får förhinder att komma till din behandling, så kan du alltid be en kollega att att ta din plats. Ugglapraktiken ändrar då bokningen i efterhand. Detta förutsätter att kollegan inte har nått taket för max antal bokningar.


Steg 1

Logga in i din kundportal via Ugglapraktikens hemsida.
Du finner inloggningen högst uppe till höger på sidan.

login


Steg 2

När du loggat in hamnar du i kundportalen och kan se dina aktuella bokningar under ”Kommande behandlingar” För att avboka klickar du på ”info/ändra”

Kommande


Steg 3

Du kommer nu till den sida där du kan se all information om den aktuella bokningen.
För att gå vidare, så klickar du på den gröna knappen ”Avboka behandling”

Avboka

 


Steg 4

Du får en bekräftelse på att tiden är avbokad, klicka på ”OK”

verif_avbokn