Välkomna till Ugglapraktiken och hälsocoaching på Ericsson!

Click here for english version

 

Individuell hälsocoaching – ett personligt möte där medarbetare får chansen att utveckla sin hälsa, tillvaro, prestationsförmåga, balans i livet, och – inte minst – sig själv.

Mer information

Mål:

I ett gemensamt uppdrag initierat av Human Resources arbetar vi proaktivt för stödja Ericsson nå målet ”Lifestyle for sustainable worklife

Syfte med hälsocoaching

är att motivera medarbetare att bibehålla eller återfå energi, balans i livet, effektivitet i arbetet samt energi när arbetsdagen är slut. Målet är att genom hälsocoachingen bibehålla gladare, piggare och mer motiverade medarbetare.

Hälsocoaching erbjuds vanligtvis till alla medarbetare i en grupp, men kan även riktas till en enskild individ när du som chef ser signaler att en medarbetare behöver motiveras till en hälsosammare livsstil, eller när medarbetaren själv önskar hjälp med detta. Kom ihåg att det alltid kostar mindre att förebygga än att bota.

Genomförande och innehåll

Hälsocoaching är ett individuellt anpassat program som löper under 3 -6 månader fördelat på minst 3-4 personliga möten med en hälsocoach, totalt 3,5 timmars samtalscoaching. Varje deltagare börjar med att fylla i en webbaserad enkät kring livsstil, hälsa och arbetssituation.

Om önskas genomförs följande fysiska tester;

 • Kroppsmätning
 • Blodtrycksmätning
 • Rörlighet
 • Styrka
 • Balans
 • Kondition Submaximal test

Tillsammans gör sedan coachen och medarbetaren upp en personlig handlingsplan som löpande följs upp vid efterföljande möten.

Hälsocoachingen utförs i första hand i Ericssons egna lokaler, eller om Ericsson är behjälplig med detta, i annan för ändamålet anpassad lokal. Ugglapraktiken levererar behövligt material till Ericssons kontaktperson. Avbokning med coach ska ske senast 24 timmar innan mötet, annars debiteras full kostnad.

När är det aktuellt att erbjuda hälsocoaching?

När du som chef ser att det finns ett behov av att stärka dina medarbetares motivation och stötta dem mot en mer hälsosam livsstil är hälsocoaching ett bra alternativ som tar ett helgrepp på medarbetarens liv och livsstil. Du kanske ser signaler på att dina medarbetare skulle behöva hjälp att motiveras till en hälsosammare livsstil.

Vid tecken på medicinsk ohälsa hänvisar vi till Företagshälsovården Feelgood.

Hälsocoaching erbjuds vanligen till alla medarbetare i en organisation men kan även erbjudas till en enskild individ. Hälsocoaching är en främjande eller förebyggande åtgärd. Vid tecken på ohälsa bör alltid företagshälsovården kopplas in.

Bokning och beställning av hälsocoaching

Mer information

Först när en EB/CTB order är utförd och attesterad av respektive chef kan beställning utföras.

 1. Gör en EB/CTB order. Fyll i vem beställningen gäller för och i specifikationsrutan fyller du i gruppens namn eller den enskildes mejladress och telefonnummer.
 2. Ladda ner bifogad excelfil om beställningen gäller fler än 3 personer. Kontrollera att stavningen på mejladresserna blir rätt så att inga bekräftelser kommer bort.
 3. Mejla ifylld excelfil som också är en bekräftelse till halsocoach@ugglapraktiken.se.
 4. När beställningen är klar får ni inom en vecka tillgång till webbenkäten.
 5. När enkäten är ifylld tar coachen kontakt med dig och bokar in ert första möte.

Överenskommelser och regler

Mer information

Hälsocoachingen pågår i 3-6 månader och består av 3-4 möten med en hälsocoach. Det är viktigt att deltagaren prioriterar sina möten eftersom alla förändring av livsstil kräver kontinuitet.

Alla merkostnader för avbokningar kommer att debiteras Ericsson. Status kring av- och ombokningar erhålls på förfrågan.

Regler enligt avtal:

 • Avbokning senast 24 timmar innan utsatt mötestid, i annat fall debiteras full kostnad inklusive administrativt merarbete.
 • Hälsocoaching jämställs med utbildning och ska därför prioriteras.
 • Ericsson står för lokal och bokning av densamma. Kunden anordnar så att passerkort utställs på hälsocoachen, i annat fall kan Ugglapraktiken tillhandahålla lokal mot en mindre kostnad.
 • Pris är 2,800 kr per person för totalt 3,5 timmar. 800 kr per ytterligare uppföljningsmöte.

Fortsatt hälsocoaching

Mer information
 1. Uppföljningsmöten
 2. Uppföljande möten kan bokas till en kostnad av 800 kr per möte. Nya värden på blodtryck, vikt, BMI och fettprocent kan ingå för den som så vill.
 3. Fysiska tester
 4. Ett möte där hela det fysiska testet görs om och jämförs med tidigare erhållna värden. Kostnad 800 kr.
 5. Nytt paket med samma upplägg som tidigare till samma kostnad. Men med skillnaden att den tidigare coachingperioden ligger till grund för den nya.

 Ugglapraktikens hälsocoacher

Mer information

hc1_200

David Mattson, Göteborg

Mitt stora intresse och profession är att jobba med varaktig förändring av människors hälsa och livsstil genom att främst coacha, motivera och inspirera.

Jag har jobbat med hälsa och friskvårdsfrågor sedan 2007 med inriktning på både individ, grupp och föreläsningsnivå. Min drivkraft är att se människor utvecklas, växa och må bra och därför jobbar jag utifrån ett coachande förhållningssätt och motiverar och inspirerar mot beteende och livsstilsförändringar inom både kost, träning, mentalt träning och det som ger kraft och energi i livet men även att hjälpa människor till allehanda förändringar inom både yrke, privatlivet och nå mål och drömmar.

hc2

Leif Gustavsson, Linköping

Jag jobbar med hälsa som utgångspunkt och försöker få den som blir coachad att hitta sina egna lösningar, att ta ett eget ansvar för sin hälsa och välbefinnande. Det är också viktigt att se individen i ett helhetsperspektiv och inte fokusera på exempelvis den fysiska delen i form av motion och kost utan även se den mentala hälsan i ett må bra -perspektiv.

Det är individen som coachas som är i centrum.

 

hc3

Dan Andersson, Borås

De flesta av oss har som mål att leva ett långt och friskt liv, men vilka levnadsvanor leder till detta? Jag hjälper dig att orientera i djungeln av alla livsstilsråd och sätta upp relevanta mål i syfte att utveckla din hälsa i rätt riktning. Jag arbetar med en vetenskaplig grund och utgår från din egen vilja till förändring.

 

 

 

sonia_200

Sonia Wincent Sträng, Linköping

Min önskan som hälsocoach är att hjälpa människor att hitta sin väg  till välmående och att känna glädje med livet. Jag arbetar utifrån min  erfarenhet som friskvårdsterapeut och hälsoinspiratör sedan 2005, men  även min egen livserfarenhet. Personlig utveckling är mitt stora  intresse. Hälsa handlar om helhetstänk och att hitta sin egen väg till  harmoni.

 

 

Annika Larsson, Katrineholm

Ida Olsson, Lund/Malm