Ugglapraktiken stöttar

KJELL BORNELAND ACADEMY & KJELL

BORNELAND FOUNDATION

 

En skola som ger hopp

sussaneatkba-10

Den lilla privata byskolan ”Kjell Borneland Academy” är belägen i byn Chota Mechia Busty i nordöstra Indiens utkant nära gränsstaden Jaigaon (som på Bhutans sida heter Phuentsholing). Skolan bedriver sin verksamhet i staden Jaigaons fattigaste områden. Staden har 43.000 invånare och gränsar till Konungariket Bhutan. Den indiska lokalbefolkningen liksom bhutaneser kan dagtid här passera in och ut från båda sidor över gränsen utan några som helst formaliteter. Ytterst få västerlänningar besöker denna geografiskt avlägsna plats som ligger160.000 kilometer fågelvägen öster om huvudstaden New Delhi. Staden Jaigaon är en av två infarter landvägen om man från Indien vill besöka bergslandet Bhutan.

Människorna som bor i skolans upptagningsområde kallas Mechays. Befolkningen består av en etnisk blandning av Nepaleser, Marwaris,Bhutaneser tibetaner och Bengaler. Familjerna lever i enkla ”skjul” utan elektricitet, vatten eller avlopp. Flertalet av skolbarnen på Kjell Borneland Academy (www.kbacademy.in) saknar sanitära förhållanden (toaletter & rent vatten). Barnen samt deras föräldrar har endast flodvatten att tillgå för att sköta sin personliga hygien. Genom en frikostig svensk donation av Göran och Ewa Wennerström har i oktober 2016 en färskvattenbrunn djupborrats. Brunnen skall framledes försörja skolbarnen och de närliggande familjerna med friskt dricksvatten. Kapital saknas dock fortfarande för ett uppförande av pumphus, elektrisk motor som pumpar upp vattnet från 60 meters djup samt vattenledningar till tappstationer. Arbetet har därför inte kunnat slutföras.

Kjell Borneland Academy har 60 barn från förskola upp till klass 4. Föräldrarna till skolbarnen är mycket fattiga och betalar den årliga skolavgiften efter förmåga. ”Kjell Borneland Academy” namngavs av skolans rektor & grundare (Mr Tamang) efter Kjell Bornelands beslut 2007 att inleda ett stödprojekt med skolan. Rektorn på skolan har tidigare under 30 år arbetat som lärare i Bhutan och är en högt respekterad man i byn där skolan idag är belägen. Hela familjen Tamang med två söner samt en sonhustru är lärare och mycket engagerade på skolan.

För att överhuvudtaget kunna driva en privatskola i Indien grundade Mr. Tamang ”Kjell Borneland Foundationwww.kbfoundation.eu (THE WEST BENGAL SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1961) där projekt för skolan klart och tydligt ingår; till exempel att uppföra en ny skolbyggnad. Enklare byggnad som sjukstuga (skolsköterskemottagning) där elever och deras familjer skall erbjudas kostnadsfri hälsoundersökning, behandling av småskador, samt syn och hörsel kontroll. Även skolbarnens föräldrar skall kunna erbjudas viss medicinsk hjälp.

I Sverige är Kjell Borneland tillsammans med Tina Höijer ägare av företaget Swed-Asia Travels. Företaget grundades 1996. Swed-Asia Travels bidrar med regelbundna donationer till skolan och är skolans kontaktpersoner i Sverige.

image001

image002

image003

 

 


 

Vill du arbeta som volontär?

Swed-Asia Travels ansvarar även för de volontärer som önskar arbeta på skolan under 1-3 månaders perioder. Skolan tar gärna emot engelsklärare, bild- eller musiklärare, undersköterskor, sjuksköterskor, idrottslärare, fritidspedagoger men även andra som är intresserade av att arbeta som volontär är välkomna.Om du är intresserad att arbeta som volontär på Kjell Borneland Academy, eller om du kan hjälpa oss att hitta en lämplig person för vårt ändamål, kontakta då Tina Höijer på Swed-Asia Travels i Strängnäs.

 


 

 

UGGLAPRAKTIKENS JULDONATION 2016

kommer att användas till friskvård, massage och tandvård på Kjell Borneland Academy. Ugglapraktiken kommer även fortsättningsvis att engagera sig i skolan via donationer, insamlingar etc.

 

 


 

Lisa Uggla, grundare av Ugglapraktiken AB var nyligen i Bhutan och besökte skolan. Läs mer om hennes resa här!

lisa-uggla-besa%c2%b6ker-bostaden-hos-ett-skolbarn-pa%c2%a5-kjell-borneland-academy

Lisa Uggla besöker bostaden hos ett skolbarn på Kjell Borneland Academy

img_2618

Ugglapraktikens grundare Lisa Uggla med sitt fadderbarn Shristi under ett besök i hennes hem, oktober 2016.

Se fler bilder från resan här!